Press
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
COPLEFC
National Strength and Conditioning Association
ANEF, Formación de técnicos de fitness